Næsset Mek. Verksted AS

Om oss

Næsset Mek. verksted AS ble etablert i nåværende form i 1991, men har røtter tilbake til 1892 da det ble etablert smie på Jevnaker av familien Næsset. I dag har bedriften 30 kvalifiserte medarbeidere. Bedriften har Sentral Godkjenning i tiltaksklasse 2.

Produksjonslokalene på Bergermoen Industriområde er på ca 2.500m² og har en krankapasitet på inntil 18 tonn. Malehallen kan håndtere konstruksjoner på inntil 22 meters lengde.

Bedriften produserer og monterer bærekonstruksjoner for bygg basert på kundens spesifikasjoner eller på bedriftens egenprosjektering.

Næsset Mek. verksted AS

Næsset Mek. verksted AS

Kompetanse

De fleste av bedriftens produksjonsarbeidere har fagbrev som platearbeider. Flere har i tillegg sveisesertifisering i.h.t. NS-EN ISO 9606. Våre prosjektledere er utdannet som bygnings- eller maskiningeniører. Moderne datautstyr benyttes i prosjektering og tegning av stålkonstruksjonene. Våre egne montasjelag disponerer fullt utstyrte verktøybiler.

Utover dette har en av våre ansatte utdannet seg som Nasjonal Sveisekoordinator i henhold til NS-EN 1090-2. Vår Sveisekoordinator er godkjent for og har teknisk kompetanse som gjelder oppfølging av sveisearbeider innenfor sveising av S235-S420 stålfasthet og område C (spesiell), hvilket innebærer at han kan følge opp sveisearbeider på stål til og med S420 fasthet opp til 50 mm godstykkelse.

Videre har vår sveisekoordinator også gjennomgått et 20 timers tilleggskurs som gjelder sveising av armeringsstål, samt at mange av våre ansatte har sveisesertifisering iht. dette.

Vi ble CE-sertifisert ihht. NS-EN 1090-1 for prosjektering og produksjon av bærende stålkonstruksjoner til bygg og industri den 27. juni 2014.

Sommeren 2017 ble vi sertifisert også for utførelse av arbeider i utførelseklasse EXC3 iht. NS-EN 1090-1. Videre ble vi sertifisert iht. NS-EN 3834-2, som gjelder omfattende kvalitetskrav ved sveisearbeider.

Arbeidsområde

Bedriften har sitt naturlige kundegrunnlag på det sentrale Østlandsområdet, men tar også på seg oppdrag ellers i landet.

Les mer om bedriftens historie under “Tilbakeblikk”.

 

Våre kontaktpersoner

Trond R. Næsset

Trond R. Næsset
Daglig leder/prosjektleder
trond@naessetmek.no

Per Jørgen Næsset

Per Jørgen Næsset
Prosjektsjef/kalkulasjon
per-jorgen@naessetmek.no

Rolf L. Brækkan

Rolf L. Brækkan
Produksjons- og montasjeleder
rolf@naessetmek.no

Øyvind Fossen

Øyvind Fossen
Sveisekoordinator
oyvind@naessetmek.no

 

..

..

..

..

..