Næsset Mek. Verksted AS

Tilbakeblikk

Det var Johan Jørgen Andersen Næsset som begynte virksomheten i 1892 etter utstått smedlære i Drammen.

I begynnelsen foregikk arbeidet vesentlig rundt på gårdene i bygda hvor bøndene hadde egne smier. Naturlig nok var han mest knyttet til Moe gård som også eide teglverket hvor hans far var bestyrer.

I 1902 bygde han bolig og sin egen smie i nåværende Kirkegaten 2 og drev deretter fast der med arbeid for bøndene, sagbrukene og tømmerfløtingen. Hans sønn Otto ble med ham i 1914 og de arbeidet sammen til Otto tok over virksomheten i 1936. Det ble betalt kr. 5000,- for alt.

Otto J. Næsset ble etterhvert en anerkjent prydsmed og det ble levert mye fint kunstsmedarbeid. Bl.a. ble det levert smijernslamper i tusenvis til forretninger i Oslo, og porter og rekkverk rundt i distriktet.

I 1955 ble hans sønn Odvar med i firmaet som medeier etter å ha arbeidet der siden 1940. Firmanavnet ble endret til O. J. Næsset & Sønn.

I løpet av den første tiden til Odvar i O.J. Næsset & Sønn, produserte og monterte de vernebøyler for traktorer av typen Gråtass, Nuffield og Fordson Dexta i tillegg til andre smed- og stålarbeider.  Bildene under er fra da Odvar Næsset og Otto J. Næsset besøkte Landbrukshøyskolen i Ås for å teste vernebøylene ved å simulere en velt.

Odvar Næsset kjøpte så virksomheten med Kirkegt. 2 i 1959. Kjøpesummen var kr. 102 000,- pluss husrett på livstid for Margit og Otto Næsset.

Firmaet utviklet seg i denne tiden til et rent mekanisk verksted og økte fra 3 ansatte i 1959 til 17 ansatte i 1972.

I 1964 ble nytt verkstedbygg oppført i Kirkegt. 2. Pris ca. 400 000,-.

Som protokollen viser, ble firmaet omdannet til AS i 1971.

Dette var også en god periode og det var mange store oppdrag for bl.a. Nylands Mek. Verksted og Kværner Brug A/S Oslo på skipssektoren og på innlandsmarkedet bl.a. for Norema og andre bedrifter i distriktet.

I 1975 ble det kjøpt ca. 15 mål tomt på Bergermoen og det ble bygget et verksted på ca 1200 kvadratmeter. Byggesum ca. 1.2 millioner.

Medgangen kuliminerte etter 1976 da det ble krise i skipsfarten og det var store problemer med å skaffe lønnsomt arbeid.

I 1980 kom det i stand forhandlinger med overingeniør Erik Breili ved Høsveis, Hønefoss og direktør Bjørn Raaholt i ISMA A/S, Oslo om å starte et nytt firma i bransjen. Dette resulterte i det nye firmaet Næsset Mek. Verksted AS med Erik Breili, ISMA A/S og vårt firma som aksjonærer. Aksjekapitalen var på 150.000 med 50.000 på hver part.

Næsset Mek. Verksted AS i sin nåværende form ble etablert i 1991 av O.J. Næsset & Sønn AS sammen med John Stensli med 50 % eierandel hver. John Stensli var grunnleggeren av Stensli mek. verksted AS, forløperen til Andritz Hydro AS som i dag er en av de største arbeidsplassene på Jevnaker.

Bedriften har vært eiet av Inger Lise Stensli (50 %) og Per Jørgen Næsset (50 %) frem til 2016. I dag eies den av Trond R. Næsset, som den femte generasjon Næsset.